آخرین اخبار

دومین روز هفته دولت  بازدید از مجموعه تاریخی، فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک

دومین روز هفته دولت بازدید از مجموعه تاریخی، فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

دومین روز هفته دولت در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر احمدرضا دالوند معاون همانگی امور عمرانی با جضور مدیرکل دفترفنی از مجموعه تاریخی، فرهنگی قلعه فلک‌الافلاک بازدید کرد. این قلعه بر بلندای تپه‌ای...

دومین روز هفته دولت بازدید از تونل اسپژ مسیر پرسک سلسله

دومین روز هفته دولت بازدید از تونل اسپژ مسیر پرسک سلسله

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

دومین روز هفته دولت در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر احمدرضا دالوند معاون همانگی امور عمرانی با حضور مدیرکل دفترفنی از تونل اسپژ مسیر پرسک سلسله بازدید کرد. عملیات اجرایی این پروژه سال...

دومین روز هفته دولت بازدید ز تصفیه‌خانه فاضلاب سلسله

دومین روز هفته دولت بازدید ز تصفیه‌خانه فاضلاب سلسله

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

دومین روز هفته دولت در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر احمدرضا دالوند معاون همانگی امور عمرانی با حضور مدیرکل دفترفنی از تصفیه‌خانه فاضلاب سلسله بازدید کرد. عملیات اجرایی این پروژه سال ۱۳۹۵ آغاز...

بازدید از سد آبسرده بروجرد در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

بازدید از سد آبسرده بروجرد در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و دکتر احمدرضا دالوند معاون هماهنگی امور عمرانی با حضور مدیرکل دفترفنی از...

بازدید از بیمارستان گهر دورود در ادامه سفر رئیس کمیسیون

بازدید از بیمارستان گهر دورود در ادامه سفر رئیس کمیسیون

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و دکتر احمدرضا دالوند معاون همانگی امور عمرانی با حضور مدیرکل دفترفنی از...

بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب ازنا در ادامه سفر رئیس کمیسیون

بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب ازنا در ادامه سفر رئیس کمیسیون

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و دکتر احمدرضا دالوند معاون همانگی امور عمرانی و با حضور مدیرکل دفترفنی...

 بازدید از چهارخطه ازنا در ادامه سفر رئیس کمیسیون

بازدید از چهارخطه ازنا در ادامه سفر رئیس کمیسیون

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

در ادامه سفر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان به‌همراه دکتر خادمی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و دکتر احمدرضا دالوند معاون همانگی امور عمرانی با حضور مدیرکب محتزم دفترفنی...

در اولین روز هفته دولت

در اولین روز هفته دولت

۰۴ شهریور ۱۴۰۱

در اولین روز هفته دولت؛ رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به الیگودرز سفر کرد محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به الیگودرز سفر کرد. به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، دکتر محمدرضا رضایی کوچی در بدو...